Zakládání a likvidace společností

Proč podnikat formou obchodní společnosti ?

V dnešní době nestability hospodářské, politické i právní je více než vhodné z oddělit osobní život od podnikání. Jenou z možností, jak toho dosáhnou, je podnikat prostřednictví právnické osoby.

Založení obchodní společnosti není záležitost, která by byla příliš náročná nebo finančně nákladná, avšak i na založení nové firmy je potřeba určitá míra zkušeností.zakládání společností

Pokud máte podnikatelský záměr, ale nevíte jak na to, pak právě pro vás je připravena naše služba zakládání společností.

Společnost Vám můžeme založit tzv. “ na klíč „, kdy po úvodním vyjasnění všech potřebných náležitostí Vám na základě plné moci zajistíme všechny potřebné právní úkony od zpracování společenské smlouvy nebo zakládací listiny, přes ustavující valnou hromadu, získání živnostenských oprávnění až po zápis do obchodního rejstříku a registraci společnosti k daním.

Další možností je , že Vás metodicky provedeme všemi potřebnými právními úkony. Získáte tak nové a zajímavé zkušenosti

Dalším okruhem naší činnosti je příprava společnosti na vstup do likvidace nebo příprava na podání návrhu na vstup do insolvečního řízení.

více na www.cmiel.cz