Vedení účetnictví a daňové evidence

rozjeďte podnikání naplno

Jednou z moderních forem plnění zákonných povinností v oblasti ekonomických agend je outsoucing těchto činností, kdy specializovaný subjekt za klienta přebírá vedení účetnictví nebo daňové evidence, zpracování mezd a personalistiku.

Vedení účetnictví a DE se provádí

  • jako průběžné obvykle v týdenním intervalu
  • jako následné měsíční nebo kvartální u zejména plátců DPH
  • jednorázové roční zpracování – toto je použitelné pouze u neplátců DPH

Výhodou outsourcingového zpracování je zejména

  • agendy zpracovávají školení specialisté
  • garantování dodržování zákonných termínů
  • úspora režijních nákladů
  • odpovědnost zpracovatele za případné nesprávnosti
  • přístupnost ekonomických a osobních údajů pouze oprávněným osobám

více na www.cmiel.cz